DNSBL (DNS Blacklist)

DNS Blacklist jest usługą która w oparciu o system DNS jest wykorzystywana do publikowania w internecie listy adresów IP które są nadawcami spamu. Jest ona głównie wykorzystywana przez serwery poczty email. Każdy system emailowy który używa filtrów DNSBL, każdorazowo przy połączeniu przychodzącym SMTP wykonuje zapytanie na skonfigurowanych wcześniej listach DNSBL. Połączenia z hostami których adresy IP znajdują się na liście spamerów są zazwyczaj odrzucane lub tylko zapisywane w logach serwera pocztowego. Listy DNSBL są bardzo często używane w programach antyspamowych. Wszystkie popularne serwery SMTP (Sendmail, Postfix, itp.) mają możliwość skanowania adresów IP nadawców poczty w bazach DNSBL

Przykład zapytania do bazy DNSBL

Serwer pocztowy otrzymując pocztę z adresu IP np.: 123.45.23.23 automatycznie wysyła do uprzednio skonfigurowanych serwerów baz DNSBL zapytanie o ten rekord: 23.23.45.123.dnsbl.exampl.com IN A. Jeśli adres ten został sklasyfikowany jako szkodliwy, serwer DNSBL zwraca rekord IP z zakresu 127.0.0.0 do 127.0.0.255. W przypadku gdy adresu nie ma w bazie spamerów, zwracany jest błąd NXDOMAIN. Wszystkie bazy DNSBL prowadzą własne, niezależne klasyfikacje adresów IP. Dokładne informacje o sposobie dodawania adresów IP do baz spamowych są zawarte na stronach www danej bazy DNSBL.

Poniżej możesz sprawdzić dowolny adres w bazach DNSBL

DNS Blacklist Check IP: